Lista artykułów

Nazwa artykułu
II Wyjaśnienia do postępowania przetargowego PCPR.221.1.1.2017
II Wyjaśnienia do postępowania przetargowego PCPR.221.1.1.2017
11.12.2017 więcej
Wyjaśnienia do postępowania przetargowego PCPR.221.1.1.2017
Wyjaśnienia do postępowania przetargowego PCPR.221.1.1.2017
07.12.2017 więcej
Informacja o wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego Nr.PCPR.221.12.2017 z dnia 17.11.2017.2017
dotyczącego przedstawienia ceny zakupu materiałów
eksploatacyjnych w roku 2018
01.12.2017 więcej
Informacja o wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego Nr.PCPR.221.11.2017 z dnia 17.11.2017.2017
dotyczącego przedstawienia ceny zakupu artykułów biurowych w
roku 2018
01.12.2017 więcej
Informacja o wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego Nr.PCPR.221.10.2017 z dnia 08.11.2017.2017
dotyczącego przedstawienia oferty świadczeniu usług
pocztowych na rok 2018
01.12.2017 więcej
Zapytanie ofertowe Nr PCPR.221.12.2017 z dnia 17.11.2017
o przedstawienie ceny zakupu materiałów eksploatacyjnych w roku
2018
21.11.2017 więcej
Zapytanie ofertowe Nr PCPR.221.11.2017 z dnia 17.11.2017
o przedstawienie ceny zakupu artykułów biurowych w roku 2018.
21.11.2017 więcej
Informacja w sprawie realizacji w 2018 roku „Programu wyrównywania różnic między regionami III”
Informacja w sprawie realizacji w 2018 roku „Programu
wyrównywania różnic między regionami III”
17.11.2017 więcej
Sprostowanie do zapytania ofertowego PCPR.221.10.2017
Sprostowanie do zapytania ofertowego PCPR.221.10.2017
15.11.2017 więcej
UWAGA - PUNKT PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO
UWAGA - PUNKT PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO
15.11.2017 więcej