2017-11-06

nabór wniosków o przyznanie pomocy w
ramach programu „Pomoc osobom
niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku
żywiołu w 2017 r.”

Druki wniosków do pobrania:

Moduł  I

Moduł II