Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr PCPR.021.12.2017
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie
Krajeńskim z siedzibą w Więcborku z dnia 06.09.20117 r.
20.09.2017 więcej
Zarządzenie Nr PCPR.021.11.2017
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie
Krajeńskim z siedzibą w Więcborku z dnia 06.09.20117 r.
20.09.2017 więcej
Zarządzenie Nr PCPR.021.10.2017
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sępolnie
Krajeńskim z siedzibą w Więcborku z dnia 25 sierpnia 2017 roku
12.09.2017 więcej
Zarządzenie Nr PCPR.021.09.2017
Zarządzenie Nr PCPR.021.09.2017 Dyrektora Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku
z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji
Rekrutacyjnej
11.08.2017 więcej
Zarzadzenie Nr PCPR.021.8.2017
Zarzadzenie Nr PCPR.021.08.2017 Dyrektora Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Sępolnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku
z dnia 21 lipca 2017 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu
naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku
11.08.2017 więcej
Zarządzenie Nr PCPR.021.7.2017
Zarządzenie Nr PCPR.021.7.2017 Dyrektora Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedziba w
Więcborku z dnia 3 kwietnia 2017 roku w sprawie: powołania
komisji do opiniowania wniosków osób niepełnosparwnych o
udzielenie dofinansowania za środkow PFRON w ramach
pilotażowego programu pn. "Aktywny Samorząd" w 2017 r.
19.04.2017 więcej
Zarządzenie Nr PCPR.021.6.2017
Dyrektora Powiatowego Centrum ,Pomocy Rodzinie w Sępólnie
Krajeńskim z siedziba w Więcborku z dnia 3 kwietnia 2017 roku w
sprawie ustalenia składu osobowego komisji do spraw
rozpatrywania wnioskowosob niepełnosprawnych
19.04.2017 więcej
Zarządzenie Nr PCPR.021.4.2017
Zarządzenie Nr PCPR.021.4.2017 Dyrektora Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedziba w Więcborku
z dnia 23 stycznia 2017. w sprawie wprowadzenia polityki
szkoleniowej pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w
Sępólnie Krajeńskiem z siedziba w Więcborku.
21.02.2017 więcej
Zarządzenie Nr PCPR.021.3.2017
Zarządzenie Nr PCPR.021.3.2017 Dyrektora Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedziba w Więcborku
z dnia 19 stycznia 2017. w sprawie: planowania urlopów
wypoczynkowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie
Krajeńskiem z siedziba w Więcborku.
21.02.2017 więcej
Zarządzenia Nr PCPR.021.1.2017
Zarządzenia Nr PCPR.021.1.2017 Dyrektora Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku
z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie: ustalenia dodatkowych dni
wolnych od pracy w 2017r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w
Sępólnie Krajeńskiem z siedziba w Więcborku.
12.01.2017 więcej