Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr PCPR.021.16.2017
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 21
listopada 2017 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej
24.11.2017 więcej
Zarządzenie Nr PCPR.021.15.2017
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 6 listopada
2017 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do
przeprowadzeniu egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.
06.11.2017 więcej
Zarządzenie Nr PCPR.021.14.2017
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 23
października 2017 roku w sprawie: likwidacji zniszczonych lub
bezużytecznych składników majątku ruchomego stanowiącego
wypozażenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie
Krajeńskim z siedziba w Więcborku
02.11.2017 więcej
Zarządzenie Nr PCPR.021.13.2017
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 23
października 2017 roku w sprawie: Procedur kontroli
gospodarowania mieniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w
Sępólnie Krajeńskim z siedziba w Więcborku
02.11.2017 więcej
Zarządzenie Nr PCPR.021.12.2017
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie
Krajeńskim z siedzibą w Więcborku z dnia 06.09.20117 r.
20.09.2017 więcej
Zarządzenie Nr PCPR.021.11.2017
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie
Krajeńskim z siedzibą w Więcborku z dnia 06.09.2017 r.
20.09.2017 więcej
Zarządzenie Nr PCPR.021.10.2017
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sępolnie
Krajeńskim z siedzibą w Więcborku z dnia 25 sierpnia 2017 roku
12.09.2017 więcej
Zarządzenie Nr PCPR.021.09.2017
Zarządzenie Nr PCPR.021.09.2017 Dyrektora Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku
z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji
Rekrutacyjnej
11.08.2017 więcej
Zarzadzenie Nr PCPR.021.8.2017
Zarzadzenie Nr PCPR.021.08.2017 Dyrektora Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Sępolnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku
z dnia 21 lipca 2017 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu
naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku
11.08.2017 więcej
Zarządzenie Nr PCPR.021.7.2017
Zarządzenie Nr PCPR.021.7.2017 Dyrektora Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedziba w
Więcborku z dnia 3 kwietnia 2017 roku w sprawie: powołania
komisji do opiniowania wniosków osób niepełnosparwnych o
udzielenie dofinansowania za środkow PFRON w ramach
pilotażowego programu pn. "Aktywny Samorząd" w 2017 r.
19.04.2017 więcej
12