Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Zapytanie ofertowe Nr PCPR.221.19.2018 o przedstawienie ceny zakupu artykułów biurowych w roku 2019
Zapytanie ofertowe Nr PCPR.221.19.2018 o przedstawienie ceny
zakupu artykułów biurowych w roku 2019
11.12.2018 więcej
Zapytanie ofertowe Nr PCPR.221.18.2018 o przedstawienie oferty świadczenia usług pocztowych na rok 2019
Zapytanie ofertowe Nr PCPR.221.18.2018 o przedstawienie oferty
świadczenia usług pocztowych na rok 2019
11.12.2018 więcej
Zapytanie ofertowe Nr PCPR.221.17.2018 z dnia 16.11.2018 na przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej
Zapytanie ofertowe Nr PCPR.221.17.2018 z dnia 16.11.2018 na
przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji
rodziny zastępczej niezawodowej
16.11.2018 więcej
Zapytanie ofertowe Nr PCPR.221.16.2018 z dnia 08.11.2018r. na zakup materiałów edukacyjnych-dydaktycznych
Zapytanie ofertowe Nr PCPR.221.16.2018 z dnia 08.11.2018r. na
zakup materiałów edukacyjnych-dydaktycznych
08.11.2018 więcej
Zapytanie ofertowe Nr PCPR.221.15.2018 z dnia 14.09.2018 na zorganizowanie wycieczki
Zapytanie ofertowe Nr PCPR.221.15.2018 z dnia 14.09.2018 na
zorganizowanie wycieczki
14.09.2018 więcej
Zapytanie ofertowe Nr PCPR.221.14.2018 z dnia 07.08.2018
Zapytanie ofertowe Nr PCPR.221.14.2018 z dnia 07.08.2018 na
pełnienie funkcji psychologa
07.08.2018 więcej
Zapytanie ofertowe Nr PCPR.221.13.2018 z dnia 10.07.2018 na pełnienie funkcji psychologa
Zapytanie ofertowe Nr PCPR.221.13.2018 z dnia 10.07.2018 na
pełnienie funkcji psychologa
10.07.2018 więcej
Zapytanie ofertowe Nr PCPR.221.5.2018 z dnia 06.04.2018 o przedstawienie ceny zakupu komputera wraz z oprogramowaniem
Zapytanie ofertowe Nr PCPR.221.5.2018 z dnia 06.04.2018 o
przedstawienie ceny zakupu komputera wraz z oprogramowaniem
06.04.2018 więcej
Przedłużenie terminu składania ofert - program korekcyjno - edukacyjnego
Dotyczy zapytania ofertowego Nr PCPR.221.4.2018 z dnia 28.03.2018
na przeprowadzenie programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób
stosujących przemoc w rodzinie
06.04.2018 więcej
Zapytanie ofertowe Nr PCPR.221.4.2018 z dnia 28.03.2018 na przeprowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie
Zapytanie ofertowe Nr PCPR.221.4.2018 z dnia 28.03.2018 na
przeprowadzenie programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób
stosujących przemoc w rodzinie
28.03.2018 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się