Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Zapytanie ofertowe Nr PCPR.221.27.2019 z dnia 05.12.2019r. o przedstawienie ceny zakupu sprzętu komputerowego oraz oprogramowania
Zapytanie ofertowe Nr PCPR.221.27.2019 z dnia 05.12.2019r. o
przedstawienie ceny zakupu sprzętu komputerowego oraz
oprogramowania
05.12.2019 więcej
Zapytanie ofertowe Nr PCPR.221.26.2019 z dnia 05.12.2019r. o przedstawienie ceny zakupu artykułów biurowych w roku 2020
Zapytanie ofertowe Nr PCPR.221.26.2019 z dnia 05.12.2019r. o
przedstawienie ceny zakupu artykułów biurowych w roku 2020
05.12.2019 więcej
Wyjaśnienia do rozeznania cenowego PCPR.221.24.2019
Wyjaśnienia do rozeznania cenowego PCPR.221.24.2019
28.11.2019 więcej
Zapytanie ofertowe Nr PCPR.221.25.2019 z dnia 27.11.2019r. o przedstawienie oferty świadczenia usług pocztowych na rok 2020
Zapytanie ofertowe Nr PCPR.221.25.2019 z dnia 27.11.2019r. o
przedstawienie oferty świadczenia usług pocztowych na rok 2020
27.11.2019 więcej
Rozeznanie cenowe Nr PCPR.221.24.2019 z dnia 22.11.2019r. w związku z zakończoną inwestycją pn. "Termomedernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu sępoleńskiego - budynek Warsztatów Terapii Zajęciowej
Rozeznanie cenowe Nr PCPR.221.24.2019 z dnia 22.11.2019r. w
związku z zakończoną inwestycją pn. "Termomedernizacja
obiektów użyteczności publicznej powiatu sępoleńskiego -
budynek Warsztatów Terapii Zajęciowej"
22.11.2019 więcej
Zapytanie ofertowe Nr PCPR.221.23.2019 z dnia 22.10.2019r. na zakup materiałów edukacyjnych/dydaktycznych
Zapytanie ofertowe Nr PCPR.221.23.2019 z dnia 22.10.2019r. na
zakup materiałów edukacyjnych/dydaktycznych
22.10.2019 więcej
Zapytanie ofertowe Nr PCPR.221.22.2019 z dnia 02.10.2019r. na zorganizowanie spotkania dotyczącego rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci
Zapytanie ofertowe Nr PCPR.221.22.2019 z dnia 02.10.2019r. na
zorganizowanie spotkania dotyczącego rozwoju rodzinnych form
pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14
dzieci
02.10.2019 więcej
Zapytanie ofertowe nr PCPR.221.21.2019 z dnia 11 lipca 2019r. na zorganiozowanie i przeprowadzenie dwóch 5-dniowych wyjazdów edukacyjnych z elementami integracyjnymi wraz z usługą hotelarską i gastronomiczną oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych, w ramach projektu "Rodzina w Centrum 2" realizowanego i współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo Działania 9.3 Rozwó
Zapytanie ofertowe nr PCPR.221.21.2019 z dnia 11 lipca 2019r. na
zorganiozowanie i przeprowadzenie dwóch 5-dniowych wyjazdów
edukacyjnych z elementami integracyjnymi wraz z usługą
hotelarską i gastronomiczną oraz przygotowaniem materiałów
szkoleniowych, w ramach projektu "Rodzina w Centrum 2"
realizowanego i współfinansowanego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata
2014-2020, w ramach osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo
Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych,
Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych
12.07.2019 więcej
Zapytanie ofertowe Nr PCPR.221.20.2019 z dnia 04.07.2019r. na przeprowadzenie badań psychologicznych dla rodzin zastępczych oraz opracowania opinii o predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej
Zapytanie ofertowe Nr PCPR.221.20.2019 z dnia 04.07.2019r. na
przeprowadzenie badań psychologicznych dla rodzin zastępczych
oraz opracowania opinii o predyspozycji i motywacji do pełnienia
funkcji rodziny zastępczej
04.07.2019 więcej
Zapytanie ofertowe Nr PCPR.221.19.2019 z dnia 21.06.2019 na przeprowadzenie badań psychologicznych dla rodzin zastępczych oraz opracowania opinii o predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej
Zapytanie ofertowe Nr PCPR.221.19.2019 z dnia 21.06.2019 na
przeprowadzenie badań psychologicznych dla rodzin zastępczych
oraz opracowania opinii o predyspozycji i motywacji do pełnienia
funkcji rodziny zastępczej
21.06.2019 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się