Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO DN. 30 MAJA 2017
ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO DN. 30 MAJA
2017
29.05.2017 więcej
ZOSTAŃ RODZICEM ZASTĘPCZYM !!!
Zaproszenie na szkolenie dla kandydatów na rodzinę zastępczą
29.05.2017 więcej
UWAGA!!!
UWAGA!!!
14.03.2017 więcej
ZOSTAŃ RODZICEM ZASTĘPCZYM !!!
Zaproszenie na szkolenie dla kandydatów na rodzinę zastępczą
31.01.2017 więcej
Ocena kampanii społeczno - informacyjnej "Rodzicielstwo bez barier"
Ocena kampanii społeczno - informacyjnej "Rodzicielstwo bez
barier"
26.10.2016 więcej
Informacja - możliwość ubiegania się o dofinansowanie ze środków PFRON
Informacja - możliwość ubiegania sie o dofinansowanie ze
środków PFRON
26.10.2016 więcej
ZAPYTANIE OFERTOWE NR PCPR.221.5.2016
ZAPYTANIE OFERTOWE NR PCPR.221.5.2016
18.10.2016 więcej
Ogłoszenie o otwartym naborze partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu Nr RPKP.09.02.01-IZ.00-04-051/16
Ogłoszenie o otwartym naborze partnera do wspólnej realizacji
projektu w ramach konkursu Nr RPKP.09.02.01-IZ.00-04-051/16
05.10.2016 więcej
Projekt "Nowe kwalifikacje - lepsza praca"
Projekt "Nowe kwalifikacje - lepsza praca"
03.10.2016 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się