Lista artykułów

Nazwa artykułu
Rozstrzygnięcie przetargu PCPR.221.1.3.2018
Rozstrzygnięcie przetargu PCPR.221.1.3.2018
17.08.2018 więcej
Informacja z otwarcia ofert złożonych w przetargu Nr PCPR.221.3.2018
Informacja z otwarcia ofert złożonych w przetargu Nr
PCPR.221.3.2018
10.08.2018 więcej
Przetarg na: "Dostawę wyposażenia do nowej siedziby Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sępólnie Krajeńskim"
Przetarg na: "Dostawę wyposażenia do nowej siedziby Warsztatów
Terapii Zajęciowej w Sępólnie Krajeńskim"
09.08.2018 więcej
Zapytanie ofertowe Nr PCPR.221.14.2018 z dnia 07.08.2018 na pełnienie funkcji psychologa
Zapytanie ofertowe Nr PCPR.221.14.2018 z dnia 07.08.2018 na
pełnienie funkcji psychologa
07.08.2018 więcej
Ogłoszenie o braku ofert (Wyniki zapytania ofertowego Nr PCPR.221.13.2018)
Ogłoszenie o braku ofert (Wyniki zapytania ofertowego Nr
PCPR.221.13.2018)
07.08.2018 więcej
II zmiana treści SIWZ na "Remont mieszkania treningowego oraz remont pomieszczenia na potrzeby Centrum w ramach projektu "Rodzina w Centrum 2"
II zmiana treści SIWZ na "Remont mieszkania treningowego oraz
remont pomieszczenia na potrzeby Centrum w ramach projektu
"Rodzina w Centrum 2"
18.07.2018 więcej
I zmiana treści SIWZ na "Remont mieszkania treningowego oraz remont pomieszczenia na potrzeby Centrum w ramach projektu "Rodzina w Centrum 2"
I zmiana treści SIWZ na "Remont mieszkania treningowego oraz
remont pomieszczenia na potrzeby Centrum w ramach projektu
"Rodzina w Centrum 2"
18.07.2018 więcej
Przetarg na:"Remont mieszkania treningowego oraz remont pomieszczenia na potrzeby Centrum w ramach projektu "Rodzina w Centrum 2"
PCPR.221.1.3.2018 Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Sępólnie Kraj. z siedzibą w Więcborku ul.
Starodworcowa 8, 89-410 Więcbork ogłasza przetarg
nieograniczony: "Remont mieszkania treningowego oraz remont
pomieszczenia na potrzeby Centrujm w ramach projektu "Rodzina w
Centrum 2"
17.07.2018 więcej
Zapytanie ofertowe Nr PCPR.221.13.2018 z dnia 10.07.2018 na pełnienie funkcji psychologa
Zapytanie ofertowe Nr PCPR.221.13.2018 z dnia 10.07.2018 na
pełnienie funkcji psychologa
10.07.2018 więcej
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania PCPR.221.1.2.2018
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania PCPR.221.1.2.2018
14.06.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się