2016-04-26

Akty prawne

Akty prawne, na podstawie których działa PCPR na rzecz osób niepełnosprawnych ubiegających się o dofinansowania ze środków PFRON:

 

1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.). http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111270721

 

2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015r., poz. 926). http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000926

 

3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230, poz. 1694 z późn. zm.). http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20072301694

 

4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. z 2013r., poz. 1565).http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001565

 

5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. Nr 63, poz. 587). http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040630587

 

6. Uchwała Nr 32/76/2016 Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dofinansowań osobom niepełnosprawnym oraz uprawnionym podmiotom ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, do zadań powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2016r.

Uchwała Nr 32/76/2016 Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 stycznia 2016 roku
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 32/76/2016 Zarządu Powiatu w Sęólnie Krajeńskim z dnia 25 stycznia 2016r.

 

7. Zarządzenie Nr PCPR.021.2.2016 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku z dnia 29 marca 2016 roku w sprawie ustalenia składu osobowego komisji do spraw rozpatrywania wniosków osób niepełnosprawnych oraz upranionych podmiotów o udzielanie dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, do zadań powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2016r. http://pcprwiecbork.bip.gov.pl/2016/zarzadzenie-nr-pcpr-021-2-2016.html

 

8. Zarządzenie Nr PCPR.021.3.2016 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku z dnia 29 marca 2016 roku w sprawie powołania komisji do opiniowania wniosków osób niepełnosprawnych o udzielenie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach pilotażowego programu pn. „Aktywny samorząd” w 2016r.  http://pcprwiecbork.bip.gov.pl/2016/zarzadzenie-nr-pcpr-021-3-2016.html

 

9. Uchwała Nr 35/88/2016 Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 7 marca 2016 roku w sprawie ustalenia zasad przyznawania osobom niepełnosprawnym z terenu Powiatu Sępoleńskiego dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2016r.

http://www.bip.powiat-sepolno.pl/plik,6595,w-sprawie-ustalenia-zasad-przyznawania-osobom-niepelnosprawnym-z-terenu-powiatu-sepolenskiego-dofinansowania-ze-srodkow-panstwowego-funduszu-rehabilitacji-osob-niepelnosprawnych-w-ramach-pilotazowego-programu-aktywny-samorzad-w-2016-r.pdf

http://www.bip.powiat-sepolno.pl/plik,6596,zasady-przyznawania-osobom-niepelnosprawnym-z-terenu-powiatu-sepolenskiego-dofinansowania-ze-srodkow-pfron-w-ramach-pilotazowego-programu-aktywny-samorzad-w-2016-roku.pdf