Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Moduł II
Moduł II
04.03.2019 więcej
Wniosek AS A1; załączniki
Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego
samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o
niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym
albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją
narządu ruchu:
01.03.2019 więcej
Wniosek AS A2; załączniki
Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym
albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją
narządu ruchu:
01.03.2019 więcej
Wniosek AS A3; załączniki
Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym
albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją
narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług
tłumacza języka migowego:
01.03.2019 więcej
Wniosek AS A4; załączniki
Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego
samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym
stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu:
01.03.2019 więcej
Wniosek AS B1; załączniki
Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz
oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o
niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym
stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku
lub obu kończyn górnych:
01.03.2019 więcej
Wniosek AS B2; załączniki
Dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach
programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania:
01.03.2019 więcej
Wniosek AS B3; załączniki
Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz
oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem
niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku:
28.02.2019 więcej
Wniosek AS B4; załączniki
Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz
oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o
niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym
albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją
narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą
mowy:
28.02.2019 więcej
Wniosek AS B5, załączniki
Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu
elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do
osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia)
lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności
28.02.2019 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się