Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Nowość - PFRON uruchomił pomoc finansową na inwestycje dotyczące zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych
Nowość - PFRON uruchomił pomoc finansową na inwestycje
dotyczące zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach
mieszkalnych
23.10.2019 więcej
Informacja w sprawie realizacji w 2018 roku „Programu wyrównywania różnic między regionami III”
Informacja w sprawie realizacji w 2018 roku „Programu
wyrównywania różnic między regionami III”
17.11.2017 więcej
INFORMACJA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
INFORMACJA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
11.10.2017 więcej
PILOTAŻOWY PROGRAM AKTYWNY SAMORZĄD NABÓR WNIOSKÓW
PILOTAŻOWY PROGRAM AKTYWNY SAMORZĄD NABÓR WNIOSKÓW
21.02.2017 więcej
Informacja w sprawie realizacji pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2017 roku
Informacja w sprawie realizacji pilotażowego programu "Aktywny
samorząd" w 2017 roku
21.02.2017 więcej
Harmonogram działań decyzyjnych w ramach Modułu II pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2017r.
Harmonogram działań decyzyjnych w ramach Modułu II
pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2017r.
21.02.2017 więcej
INFORMACJA PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE
INFORMACJA PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE
18.01.2017 więcej
Informacja w sprawie realizacji w 2017 roku „Programu wyrównywania różnic między regionami III”
Informacja w sprawie realizacji w 2017 roku „Programu
wyrównywania różnic między regionami III”
12.01.2017 więcej
Zmiana "Kierunków działań i warunków brzegowych obowiązujących realizatorów pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2016 roku"
Zmiana "Kierunków działań i warunków brzegowych
obowiązujących realizatorów pilotażowego programu "Aktywny
samorząd" w 2016 roku"
26.10.2016 więcej
Informacja - możliwość ubiegania się o dofinansowanie ze środków PFRON
Informacja - możliwość ubiegania się o dofinansowanie ze
środków PFRON
26.10.2016 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się