2016-12-15

Konferencja w ramach projektu "Lepsza przyszłość - bez przemocy"

Dnia 9 grudnia 2016r. w Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Więcborku odbyła się
Konferencja na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach projektu
pn. „Lepsza przyszłość – bez przemocy”w ramach Programu Osłonowego Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej„Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” na rok 2016.

W konferencji uczestniczyły m. in. władze Powiatu Sępoleńskiego, przedstawiciele Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Tucholi, przedstawiciele Policji, przedstawiciele Ośrodków Pomocy Społecznej, Gminnych Zespołów Interdyscyplinarnych
oraz uczniowie, rodzice uczniów oraz nauczyciele Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Więcborku.

Podczas Konferencji  nastąpiło krótkie przedstawienie  projektu „Lepsza przyszłość – bez przemocy“. Następnie odbyło się wystąpienie psychologa - Pani Krystyny Wegner – Kowalskie
na temat zjawiska przemocy. Przedstawiciele Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Tucholi krótko przedstawili funkcjonowanie ośrodka.

Podczas konferencji zostały wręczone nagrody dla laureatów konkursu plastycznego oraz wystawa wszystkich prac konkursowych. Konferencja zakończyła się  występem artystycznym młodzieży Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Więcborku.

Galeria

Obraz:


Grażyna Tereszkiewicz