2016-12-15

Konferencja w ramach projektu "Lepsza przyszłość - bez przemocy"

Dnia 9 grudnia 2016r. w Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Więcborku odbyła się
Konferencja na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach projektu
pn. „Lepsza przyszłość – bez przemocy”w ramach Programu Osłonowego Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej„Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” na rok 2016.

W konferencji uczestniczyły m. in. władze Powiatu Sępoleńskiego, przedstawiciele Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Tucholi, przedstawiciele Policji, przedstawiciele Ośrodków Pomocy Społecznej, Gminnych Zespołów Interdyscyplinarnych
oraz uczniowie, rodzice uczniów oraz nauczyciele Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Więcborku.

Podczas Konferencji  nastąpiło krótkie przedstawienie  projektu „Lepsza przyszłość – bez przemocy“. Następnie odbyło się wystąpienie psychologa - Pani Krystyny Wegner – Kowalskie
na temat zjawiska przemocy. Przedstawiciele Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Tucholi krótko przedstawili funkcjonowanie ośrodka.

Podczas konferencji zostały wręczone nagrody dla laureatów konkursu plastycznego oraz wystawa wszystkich prac konkursowych. Konferencja zakończyła się  występem artystycznym młodzieży Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Więcborku.

Galeria

Obraz:


Grażyna Tereszkiewicz
 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się