Lista artykułów

Nazwa artykułu
Ogłoszenie Nr PCPR.FK.1101.2.2019
Ogłoszenie Nr PCPR.FK.1101.2.2019 z dnia 4 listopada 2019 roku
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie
Krajeńskim z siedzibą w Więcborku o naborze na stanowisko
urzędnicze: Samodzielny referent w Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku.
04.11.2019 więcej
Ogłoszenie Nr PCPR.FK.1101.1.2019
Ogłoszenie Nr PCPR.FK.1101.1.2019 z dnia 23 stycznia 2019 roku
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie
Krajeńskim z siedzibą w Więcborku o naborze na stanowisko
urzędnicze: Inspektor w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w
Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku
23.01.2019 więcej
Ogłoszenie Nr PCPR.FK.1101.3.2018
Ogłoszenie Nr PCPR.FK.1101.3.2018 z dnia 5 października 2018
roku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie
Krajeńskim z siedzibą w Więcborku o naborze na stanowisko
urzędnicze: Kierownik Działu Finansowo-Kadrowego, Główny
Księgowy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie
Krajeńskim z siedzibą w Więcborku
05.10.2018 więcej
Ogłoszenie Nr PCPR.FK.1101.2.2018
Ogłoszenie Nr PCPR.FK.1101.2.2018 z dnia 21 wrzesnia 2018 roku
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie
Krajeńskim z siedzibą w Więcborku o naborze na stanowisko
urzędnicze: Inspektor w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o
Niepełnosprawności w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w
Więcborku
21.09.2018 więcej
Ogłoszenie Nr PCPR.FK.1101.1.2018
Ogłoszenie NR PCPR.FK.1101.1.2018 z dnia 19 lipca 2018 roku
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie
Krajeńskim z siedzibą w Więcborku o naborze na stanowisko
urzędnicze: Specjalista w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w
Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku w ramach
realizacji projektu partnerskiego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego / Regionalego Ośrodka Polityki Społecznej
w Toruniu pn. "Rodzina w Centrum 2" w ramach RPO WKP na lata 2014
- 2020 realizowanego od 01.07.2018 do 30.06.2020r.
19.07.2018 więcej
Ogłoszenie Nr PCPR.FK.110.2.2017
Ogłoszenie Nr PCPR.FK.110.2.2017 z dnia 11 sierpnia 2017
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sępolnie
Krajeńskim z siedzibą w Więcborku o naborze na stanowisko
urzędnicze
11.08.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się