Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Informacja o wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego Nr PCPR.221.4.2018 z dnia 28.03.2018
Informacja o wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego Nr
PCPR.221.4.2018 z dnia 28.03.2018
14.05.2018 więcej
Rozstrzygnięcie przetargu PCPR.221.1.1.2018
Rozstrzygnięcie przetargu PCPR.221.1.1.2018
02.05.2018 więcej
Informacja o wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego Nr PCPR.221.5.2018 z dnia 06.04.2018
Informacja o wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego Nr
PCPR.221.5.2018 z dnia 06.04.2018
18.04.2018 więcej
Informacja z otwarcia ofert złożonych w przetargu NR. PCPR.221.1.1.2018
Informacja z otwarcia ofert złożonych w przetargu NR.
PCPR.221.1.1.2018
05.03.2018 więcej
Informacja o wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego Nr PCPR.221.3.2018 z dnia 08.02.2018
Informacja o wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego Nr
PCPR.221.3.2018 z dnia 08.02.2018 dotyczącego przedstawienia
ceny zakupu komputera z oprogramowaniem
20.02.2018 więcej
Informacja o zawarciu umowy Nr PCPR.221.1.2.2017
Informacja o zawarciu umowy Nr PCPR.221.1.2.2017
17.01.2018 więcej
Rozstrzygnięcie przetargu nr PCPR.221.1.1.2017
Rozstrzygnięcie przetargu nr PCPR.221.1.1.2017
03.01.2018 więcej
Informacja z otwarcia ofert złożonych w przetargu NR.PCPR.221.1.1.2017
Informacja z otwarcia ofert złożonych w przetargu
NR.PCPR.221.1.1.2017
13.12.2017 więcej
Informacja o wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego Nr.PCPR.221.12.2017 z dnia 17.11.2017.2017
dotyczącego przedstawienia ceny zakupu materiałów
eksploatacyjnych w roku 2018
01.12.2017 więcej
Informacja o wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego Nr.PCPR.221.11.2017 z dnia 17.11.2017.2017
dotyczącego przedstawienia ceny zakupu artykułów biurowych w
roku 2018
01.12.2017 więcej
123