Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Przetarg na: "Dostawę wyposażenia do nowej siedziby Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sępólnie Krajeńskim"
Przetarg na: "Dostawę wyposażenia do nowej siedziby Warsztatów
Terapii Zajęciowej w Sępólnie Krajeńskim"
09.08.2018 więcej
II zmiana treści SIWZ na "Remont mieszkania treningowego oraz remont pomieszczenia na potrzeby Centrum w ramach projektu "Rodzina w Centrum 2"
II zmiana treści SIWZ na "Remont mieszkania treningowego oraz
remont pomieszczenia na potrzeby Centrum w ramach projektu
"Rodzina w Centrum 2"
18.07.2018 więcej
I zmiana treści SIWZ na "Remont mieszkania treningowego oraz remont pomieszczenia na potrzeby Centrum w ramach projektu "Rodzina w Centrum 2"
I zmiana treści SIWZ na "Remont mieszkania treningowego oraz
remont pomieszczenia na potrzeby Centrum w ramach projektu
"Rodzina w Centrum 2"
18.07.2018 więcej
Przetarg na:"Remont mieszkania treningowego oraz remont pomieszczenia na potrzeby Centrum w ramach projektu "Rodzina w Centrum 2"
PCPR.221.1.3.2018 Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Sępólnie Kraj. z siedzibą w Więcborku ul.
Starodworcowa 8, 89-410 Więcbork ogłasza przetarg
nieograniczony: "Remont mieszkania treningowego oraz remont
pomieszczenia na potrzeby Centrujm w ramach projektu "Rodzina w
Centrum 2"
17.07.2018 więcej
Przetarg na: "Dostawę wyposażenia do nowej siedziby Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sępólnie Krajeńskim"
Przetarg na: "Dostawę wyposażenia do nowej siedziby Warsztatów
Terapii Zajęciowej w Sępólnie Krajeńskim"
30.05.2018 więcej
II Zmiana treści SIWZ na "Termomodernizację obiektów użyteczności publicznej powiatu sępoleńskiego - budynek Warsztatów Terapii Zajęciowej"
II Zmiana treści SIWZ na "Termomodernizację obiektów
użyteczności publicznej powiatu sępoleńskiego - budynek
Warsztatów Terapii Zajęciowej"
01.03.2018 więcej
Wyjaśnienia do postępowania przetargowego PCPR.221.1.1.2018
Wyjaśnienia do postępowania przetargowego PCPR.221.1.1.2018
01.03.2018 więcej
Zmiana treści SIWZ na "Termomodernizację obiektów użyteczności publicznej powiatu sępoleńskiego - budynek Warsztatów Terapii Zajęciowej"
Zmiana treści SIWZ na "Termomodernizację obiektów
użyteczności publicznej powiatu sępoleńskiego - budynek
Warsztatów Terapii Zajęciowej"
20.02.2018 więcej
Przetarg na: "Termomodernizację obiektów użyteczności publicznej powiatu sępoleńskiego - budynek Warsztatów Terapii Zajęciowej"
Przetarg na: "Termomodernizację obiektów użyteczności
publicznej powiatu sępoleńskiego - budynek Warsztatów Terapii
Zajęciowej"
15.02.2018 więcej
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2018
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2018
24.01.2018 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się