2017-11-06

nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu w 2017 r.”

Druki wniosków do pobrania:

Moduł  I

Moduł II