Lista artykułów

Nazwa artykułu
Placówki opiekuńczo - wychowawcze funkcjonujące na terenie powiatu sępoleńskiego
Placówki opiekuńczo - wychowawcze funkcjonujące na terenie
powiatu sępoleńskiego
26.04.2016 więcej
Usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków placówki opiekuńczo - wychowawczej
Usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków placówki opiekuńczo
- wychowawczej
26.04.2016 więcej
Odpłatność za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej
Odpłatność za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo -
wychowawczej
26.04.2016 więcej
Zadania placówki opiekuńczo - wychowawczej
Zadania placówki opiekuńczo - wychowawczej
26.04.2016 więcej
Dokumenty wymagane do wydania skierowania na umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej
Dokumenty wymagane do wydania skierowania na umieszczenie dziecka
w placówce opiekuńczo - wychowawczej
26.04.2016 więcej
Kierowanie dziecka do placówki opiekuńczo - wychowawczej
Kierowanie dziecka do placówki opiekuńczo - wychowawczej
26.04.2016 więcej
Podstawa prawna
Podstawa prawna
26.04.2016 więcej