2016-04-21

Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Powiatu Sępoleńskiego na lata 2017-2022

 

Zaproszenie do konsultacji społecznych projektu

„POWIATOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY

W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W  RODZINIE                     

NA LATA 2017 – 2022”

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku
zaprasza mieszkańców Powiatu Sępoleńskiego do udziału w konsultacjach społecznych projektu
„POWIATOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W  RODZINIE NA LATA 2017 – 2022”.

Konsultacje społeczne zakończą się w dniu 03.02.2017 r.

Projekt „POWIATOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W  RODZINIE NA LATA 2017 – 2022” stanowi załącznik Nr 1.

Prosimy o przesyłanie uwag, opinii i wniosków do celów i działań zawartych w projekcie programu, które pozwolą na wypracowanie ostatecznego kształtu „POWIATOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W  RODZINIE NA LATA 2017 – 2022”.

Uwagi, opinie i wnioski w ramach konsultacji będą przyjmowane wyłącznie na formularzu stanowiącym załącznik Nr 2. Wypełniony formularz prosimy złożyć osobiście w siedzibie

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Kraj. z siedzibą w Więcborku, ul. Starodworcowa 8,
89-410 Więcbork lub przesłać drogą pocztową bądź drogą elektroniczną na adres: poczta@pcprwiecbork.pl w terminie do dnia 03.02.2017 r. (decyduje data wpływu do jednostki).

W terminie 30 dni od dnia zamknięcia konsultacji społecznych na stronie internetowej
PCPR zamieszczone zostaną wyniki konsultacji.

 

 

 

Załączniki

  załącznik nr 2.docx 23,75 KB (doc) szczegóły pobierz
  załącznik nr 1.docx 233,31 KB (doc) szczegóły pobierz