Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Regulamin Kontroli Wewnętrznej
Regulamin Kontroli Wewnętrznej w Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku
20.04.2016 więcej
Regulamin ZFŚS
Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z
siedzibą w Więcborku
20.04.2016 więcej
Regulamin Pracy
Regulamin Pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie
Krajeńskim z siedzibą w Więcborku
20.04.2016 więcej
Regulamin przeprowadzenia okresowej oceny pracowników samorządowych
Regulamin przeprowadzenia okresowej oceny pracowników
samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym
na kierowniczych stanowiskach urzędniczych w Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku
20.04.2016 więcej
Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości 30 000 euro
Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość
nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości 30
000 euro
20.04.2016 więcej
Regulamin Wynagradzania
Regulamin Wynagradzania Pracowników Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku
19.04.2016 więcej
Organizacja Kontroli Zarządczej
Organizacja Kontroli Zarządczej w Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku
19.04.2016 więcej
Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w
Więcborku
19.04.2016 więcej
Regulamin służby przygotowawczej
Regulamin służby przygotowawczej w Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku
04.04.2016 więcej
Regulamin organizacyjny PCPR
Regulamin organizacyjny PCPR obowiązujący od 11 grudnia 2015
roku
04.04.2016 więcej
12