Lista artykułów

Nazwa artykułu
Regulamin Kontroli Wewnętrznej
Regulamin Kontroli Wewnętrznej w Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku
20.04.2016 więcej
Regulamin ZFŚS
Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z
siedzibą w Więcborku
20.04.2016 więcej
Regulamin Pracy
Regulamin Pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie
Krajeńskim z siedzibą w Więcborku
20.04.2016 więcej
Regulamin przeprowadzenia okresowej oceny pracowników samorządowych
Regulamin przeprowadzenia okresowej oceny pracowników
samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym
na kierowniczych stanowiskach urzędniczych w Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku
20.04.2016 więcej
Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości 30 000 euro
Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość
nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości 30
000 euro
20.04.2016 więcej
Organizacja Kontroli Zarządczej
Organizacja Kontroli Zarządczej w Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku
19.04.2016 więcej
Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w
Więcborku
19.04.2016 więcej
Regulamin służby przygotowawczej
Regulamin służby przygotowawczej w Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku
04.04.2016 więcej
Regulamin organizacyjny PCPR
Regulamin organizacyjny PCPR obowiązujący od 25 maja 2018 roku
04.04.2016 więcej
Kodeks Etyki
Kodeks Etyki
04.04.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się