Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr PCPR.021.10.2016
Zarządzenie Nr PCPR.021.10.2016
18.01.2017 więcej
Zarządzenie Nr PCPR.021.6.2016
Zarządzenie Nr PCPR.021.6.2016
29.12.2016 więcej
Zarządzenie Nr PCPR.021.7.2016
Zarządzenie Nr PCPR.021.7.2016 Dyrektora Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w
Więcborku z dnia 1 lipca 2016 roku w sprawie: ustalenia
"Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów w Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w
Więcborku"
22.12.2016 więcej
Zarządzenie Nr PCPR.021.9.2016
Zarządzenie Nr PCPR.021.9.2016
30.11.2016 więcej
Zarządzenie Nr PCPR.021.8.2016
Zarządzenie Nr PCPR.021.8.2016
30.11.2016 więcej
Zarządzenie Nr PCPR.021.5.2016
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w
Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku z dnia 28
kwietnia 2016 roku w sprawie: powołania stałej komisji do
dokonania oceny ofert składanych w związku z ogłaszanymi przez
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z
siedzibą w Więcborku zapytaniami ofertowymi i wyboru
najkorzystniejszej oferty na realizację zadań oraz określenia
zasad i trybu pracy komisji.
22.08.2016 więcej
Zarządzenie Nr PCPR.021.4.2016
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie
Krajeńskim z siedzibą w Więcborku z dnia 31 marca 2016 roku w
sprawie: określenia wysokości udzielanego dofinansowania ze
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i
środki pomocnicze, przyznawane osobom niepełnosprawnym na
podstawie odrębnych przepisów w 2016r.
04.04.2016 więcej
Zarządzenie Nr PCPR.021.3.2016
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie
Krajeńskim z siedzibą w Więcborku z dnia 29 marca 2016 roku w
sprawie: powołania komisji do opiniowania wniosków osób
niepełnosprawnych o udzielanie dofinansowania ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w
ramach pilotażowego programu pn. "Aktywny samorząd" w 2016r.
04.04.2016 więcej
Zarządzenie Nr PCPR.021.2.2016
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie
Krajeńskim z siedzibą w Więcborku z dnia 29 marca 2016 roku w
sprawie: ustalenia składu osobowego komisji do spraw
rozpatrywania wniosków osób niepełnosprawnych oraz
uprawnionych podmiotów o udzielanie dofinansowań ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, do
zadań powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej osób
niepełnosprawnych w 2016r.
04.04.2016 więcej
Zarządzenie Nr PCPR.021.1.2016
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie
Krajeńskim z siedzibą w Więcborku z dnia 22 lutego 2016 roku
w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia brakowania i
zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej przechowywanej w archiwum
zakładowym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie
Krajeńskim z siedzibą w Więcborku w 2016 roku
04.04.2016 więcej