Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr PCPR.021.19.2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 27 grudnia2017 roku
Zarządzenie Nr PCPR.021.19.2017 Dyrektora Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie: powołania
komisji do likwidacji pieczątek w Powiatowy Centrum Pomocy
Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku.
03.01.2018 więcej
Zarządzenie Nr PCPR.021.17.2017 z dnia 12 grudnia 2017 roku
Zarządzenie Nr PCPR.021.17.2017 Dyrektora Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku
z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie: przeprowadzenia
inwentaryzacji w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie
Krajeńskim z siedzibą w Więcborku.
03.01.2018 więcej
Zarządzenie Nr PCPR.021.16.2017
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 21
listopada 2017 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej
24.11.2017 więcej
Zarządzenie Nr PCPR.021.15.2017
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 6 listopada
2017 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do
przeprowadzeniu egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.
06.11.2017 więcej
Zarządzenie Nr PCPR.021.14.2017
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 23
października 2017 roku w sprawie: likwidacji zniszczonych lub
bezużytecznych składników majątku ruchomego stanowiącego
wyposażenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie
Krajeńskim z siedziba w Więcborku
02.11.2017 więcej
Zarządzenie Nr PCPR.021.13.2017
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 23
października 2017 roku w sprawie: Procedur kontroli
gospodarowania mieniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w
Sępólnie Krajeńskim z siedziba w Więcborku
02.11.2017 więcej
Zarządzenie Nr PCPR.021.12.2017
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie
Krajeńskim z siedzibą w Więcborku z dnia 06.09.20117 r.
20.09.2017 więcej
Zarządzenie Nr PCPR.021.11.2017
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie
Krajeńskim z siedzibą w Więcborku z dnia 06.09.2017 r.
20.09.2017 więcej
Zarządzenie Nr PCPR.021.10.2017
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sępolnie
Krajeńskim z siedzibą w Więcborku z dnia 25 sierpnia 2017 roku
12.09.2017 więcej
Zarządzenie Nr PCPR.021.09.2017
Zarządzenie Nr PCPR.021.09.2017 Dyrektora Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku
z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji
Rekrutacyjnej
11.08.2017 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się