Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr PCPR.021.19.2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 27 grudnia2017 roku
Zarządzenie Nr PCPR.021.19.2017 Dyrektora Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie: powołania
komisji do likwidacji pieczątek w Powiatowy Centrum Pomocy
Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku.
03.01.2018 więcej
Zarządzenie Nr PCPR.021.18.2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 15 grudnia 2017 roku
Zarządzenie Nr PCPR.021.18.2017 Dyrektora Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie:
"Regulaminu wynagradzania Pracowników Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku"
03.01.2018 więcej
Zarządzenie Nr PCPR.021.17.2017 z dnia 12 grudnia 2017 roku
Zarządzenie Nr PCPR.021.17.2017 Dyrektora Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku
z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie: przeprowadzenia
inwentaryzacji w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie
Krajeńskim z siedzibą w Więcborku.
03.01.2018 więcej
Zarządzenie Nr PCPR.021.16.2017
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 21
listopada 2017 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej
24.11.2017 więcej
Zarządzenie Nr PCPR.021.15.2017
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 6 listopada
2017 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do
przeprowadzeniu egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.
06.11.2017 więcej
Zarządzenie Nr PCPR.021.14.2017
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 23
października 2017 roku w sprawie: likwidacji zniszczonych lub
bezużytecznych składników majątku ruchomego stanowiącego
wyposażenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie
Krajeńskim z siedziba w Więcborku
02.11.2017 więcej
Zarządzenie Nr PCPR.021.13.2017
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 23
października 2017 roku w sprawie: Procedur kontroli
gospodarowania mieniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w
Sępólnie Krajeńskim z siedziba w Więcborku
02.11.2017 więcej
Zarządzenie Nr PCPR.021.12.2017
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie
Krajeńskim z siedzibą w Więcborku z dnia 06.09.20117 r.
20.09.2017 więcej
Zarządzenie Nr PCPR.021.11.2017
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie
Krajeńskim z siedzibą w Więcborku z dnia 06.09.2017 r.
20.09.2017 więcej
Zarządzenie Nr PCPR.021.10.2017
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sępolnie
Krajeńskim z siedzibą w Więcborku z dnia 25 sierpnia 2017 roku
12.09.2017 więcej
12