Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr PCPR.021.7.2018 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 26 marca 2018
Zarządzenie Nr PCPR.021.7.2018 Dyrektora Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie z dnia 26 marca 2018 w sprawie: ustalenia składu
osobowego komisji do spraw rozpatrywania wniosków osób
niepełnosprawnych oraz uprawnionych podmiotów o udziale
dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawych, do zadań z powiatu z zakresu
rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2018r.
27.03.2018 więcej
Zarządzenie Nr PCPR.021.6.2018 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 23 marca 2018
Zarządzenie Nr PCPR.021.6.2018 Dyrektora Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie z dnia 23 marca 2018 w sprawie: powołania
komisji do opiniowania wniosków osób niepełnosprawnych o
udzielenie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach pilotażowego
programu pn. "Aktywny Samorząd" w 2018 roku
27.03.2018 więcej
Zarządzenie Nr PCPR.021.4.2018 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 14 lutego 2018 roku
Zarządzenie Nr PCPR.021.4.2018 Dyrektora Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie z dnia 14 lutego 2018 roku w sprawie: powołania
Komisji kwalifikującej kandydatów do pełnienia funkcji rodziny
zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub
prowadzenia rodzinnego domu dziecka
19.02.2018 więcej
Zarządzenie Nr PCPR.021.3.2018
Zarządzenie Nr PCPR.021.3.2018 Dyrektora Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku
z dnia 13 lutego 2018 roku w sprawie: powołania Komisji
Przetargowej
15.02.2018 więcej
Zarządzenie Nr PCPR.021.1.2018 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 02.01.2018 roku
Zarządzenie Nr PCPR.021.1.2018 Dyrektora Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie z dnia 02.01.2018 roku w sprawie: ustalenia
dodatkowych dni wolnych od pracy w 2018 roku w Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w
Więcborku.
05.01.2018 więcej