Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr PCPR.021.18.2018 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w SępólnieKrajeńskim z siedzibą w Więcborku z dnia 4 października 2018 roku
Zarządzenie Nr PCPR.021.18.2018 Dyrektora Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku
z dnia 4 października 2018 roku w sprawie: ustalenia dla
pracowników zatrudnionych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w
Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku wysokości
należności przysługujących z tytułu podróży służbowej na
obszarze kraju
12.10.2018 więcej
Zarządzenie Nr PCPR.021.19.2018 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w SępólnieKrajeńskim z siedzibą w Więcborku z dnia 5 października 2018 roku
Zarządzenie Nr PCPR.021.19.2018 Dyrektora Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku
z dnia 5 października 2018 roku w sprawie: powołania Komisji
Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko
urzędnicze: Kierownik Działu Finansowo-Kadrowego, Główny
Księgowy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie
Krajeńskim z siedzibą w Więcborku
05.10.2018 więcej
Zarządzenie Nr PCPR.021.17.2018 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku z dnia 21 września 2018 roku
Zarządzenie Nr PCPR.021.17.2018 Dyrektora Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku
z dnia 21 września 2018 roku w sprawie powołania Komisji
Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na
stanowisko urzędnicze: Inspektor w Powiatowym Zespole ds.
Orzekania o Niepełnosprawności w Sępólnie Krajeńskim z
siedzibą w Więcborku
21.09.2018 więcej
Zarządzenie Nr PCPR.021.15.2018 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku z dnia 6 sierpnia 2018 roku
Zarządzenie Nr PCPR.021.15.2018 Dyrektora Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku
z dnia 6 sierpnia 2018 roku
17.09.2018 więcej
Zarządzenie Nr PCPR.021.16.2018 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 7 sierpnia 2018
Zarządzenie Nr PCPR.021.16.2018 Dyrektora Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie z dnia 7 sierpnia 2018 w sprawie: powołania
Komisji Przetargowej
09.08.2018 więcej
Zarządzenie Nr PCPR.021.14.2018 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 19 lipca 2018
Zarządzenie Nr PCPR.021.14.2018 Dyrektora Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie z dnia 19 lipca 2018 w sprawie: powołania
Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko
urzędnicze: Specjalista w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w
Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku w ramach
realizacji projektu partnerskiego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego / Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Toruniu pn."Rodzina w Centrum 2"
19.07.2018 więcej
Zarządzenie Nr PCPR.021.13.2018
Zarządzenie Nr PCPR.021.13.2018 Dyrektora Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie z dnia 13 lipca 2018 roku w sprawie: powołania
Komisji Przetargowej
16.07.2018 więcej
Zarządzenie Nr PCPR.021.10.2018 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 25 maja 2018 roku
Zarządzenie Nr PCPR.021.10.2018 Dyrektora Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie: przyjęcia
Polityki Ochrony Danych Osobowych z Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku
15.06.2018 więcej
Zarządzenie Nr PCPR.021.11.2018 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 29 maja 2018 roku
Zarządzenie Nr PCPR.021.11.2018 Dyrektora Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie: powołania
Komisji Przetargowej
30.05.2018 więcej
Zarządzenie Nr PCPR.021.9.2018 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 23 maja 2018 roku
Zarządzenie Nr PCPR.021.9.2018 Dyrektora Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie: powołania
komisji do przeprowadzenia brakowania i zniszczenia dokumentacji
niearchiwalnej przechowywanej w archiwum zakładowym w Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w
Więcborku w 2018 roku
30.05.2018 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się