2016-04-21

Skład osoby rady na lata 2011-2015

Dnia 16 listopada 2011 roku
zostało wydane Zarządzenie Nr 32/2011
Starosty Sępoleńskiego

w sprawie:
powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w składzie:

1. Violetta Felczak - przedstawiciel Stowarzyszenia „Duże Różowe Słońce”
89-400 Sępólno Kraj., ul. Sienkiewicza 51,
2. Jadwiga Steiborn -przedstawiciel Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów Ziemi Krajeńskiej,
      89-430 Kamień Kraj., Plac Odrodzenia 3,
3. Hanna Sobiechowska - przedstawiciel Gminy Sępólno Kraj., 
89-400 Sępólno Kraj., ul. Kościuszki 11,
4. Anna Zająkała - przedstawiciel Gminy Sośno, 89-412 Sośno, ul. Nowa 1,
5. Magdalena Sprengel - przedstawiciel Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Sępólnie Kraj. z siedzibą w Więcborku.

Dnia 1 grudnia 2011r. podczas I posiedzenia Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Sępolnie Kraj. dokonano wyboru Prezydium Rady:

1) Przewodnicząca - Sprengel Magdalena,
2) Wiceprzewodnicząca - Felczak Violetta,
3) Skarbnik - Steinborn Jadwiga.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich
i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych ( Dz.U. Nr 62, poz. 560) Prezydium Rady wybrane jest na okres 1 roku.

Dnia 17.01.2013r. podczas posiedzenia członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, zgodnie z obowiązującym prawem dokonano ponownego głosowania, celem ustalenia aktualnego składu Prezydium Rady.
W wyniku przeprowadzonego głosowania ustalono Prezydium Rady
na rok 2013:


1) Przewodnicząca: Sprengel Magdalena,
2) Wiceprzewodnicząca: Felczak Violetta,
3) Skarbnik: Steinborn Jadwiga.