2016-04-21

Skład osoby rady na lata 2015-2019

Starosta Sępoleński  Zarządzeniem Nr 31/2015 z dnia 20 listopada 2015 rokupowołałPowiatową Społeczną Radę do Spraw Osób Niepełnosprawnych w składzie:

1. Wiesława Stafiej - przedstawiciel Stowarzyszenia „Dorośli-Dzieciom” 
89-400 Sępólno Kraj., ul. Szkolna 8,
2. Jadwiga Steiborn -przedstawiciel Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów i Inwalidów Ziemi Krajeńskiej,89-430 Kamień Kraj., Plac Odrodzenia 3,
3. Hanna Sobiechowska - przedstawiciel Gminy Sępólno Kraj.,  89-400 Sępólno Kraj., ul. Kościuszki 11,
4. Anna Szlachetka - przedstawiciel Gminy Sośno, 89-412 Sośno, ul. Nowa 1
5. Monika Lipecka - przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Kraj.
z siedzibą w Więcborku, 89-410 Więcbork, ul. Starodworcowa 8

Dnia 2 grudnia 2015r. podczas I posiedzenia Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Sępólnie Kraj. dokonano wyboru Prezydium Rady:
1) Przewodnicząca – Monika Lipecka,
2) Wiceprzewodnicząca – Wiesława Stafiej,
3) Sekretarz - Jadwiga Steinborn. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych(Dz.U. Nr 62, poz. 560) Prezydium Rady wybrane jest na okres 1 roku.