2017-02-21

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU „POWIATOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2017 – 2022”

Konsultacje społeczne trwały od dnia 25.01.2017 r. do dnia 03.02.2017 r. i dotyczyły celów
i działań zawartych w projekcie programu. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych umieszczono na stronach internetowych: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku http://pcprwiecbork.bip.gov.pl/oraz Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim https://www.powiat-sepolno.pl/.

 
Ponadto w ramach konsultacji społecznych zorganizowane zostało w dniu 26.01.2017 r. spotkanie w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Więcborku, na które zostali zaproszeni przedstawiciele jednostek organizacyjnych, instytucji, podmiotów funkcjonujących na terenie Powiatu Sępoleńskiego. W powyższym spotkaniu udział wzięło 16 osób i omówiona została ostateczna forma „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w  Rodzinie na lata 2017 – 2022”.


Zainteresowane osoby, instytucje mogły przesyłać uwagi, opinie i wnioski dot. celów i działań zawartych w projekcie programu, na formularzu do konsultacji, który można było składać osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku, ul. Starodworcowa 8, 89-410 Więcbork lub przesłać drogą pocztową  bądź drogą elektroniczną na adres: poczta@pcprwiecbork.pl w terminie do dnia 03.02.2017 r.


 
W toku przeprowadzonych konsultacji społecznych nie złożono żadnych uwag i zastrzeżeń
do projektu „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w  Rodzinie na lata 2017 – 2022”.