2016-06-13

Wniosek o wydanie karty parkingowej

WAŻNE!

Osoba niepelnosprawna składa wniosek o wydanie karty parkingowej OSOBIŚCIE
z wyjątkiem:

  1. osoby, która nie ukończyła 18 roku życia, za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów;
  2. osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składa jeden z rodziców;
  3. osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd.

Wniosek osoby niepełnosprawnej składa się do wybranego przewodniczącego powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

 

Wniosek placówki składa się do przewodniczącego zespołu właściwego ze względu na siedzibę placówki.

Załączniki

  blankiet opłaty za...rkingowej.pdf 35,65 KB (pdf) szczegóły pobierz
  INFORMACJA do wnios...rkingowej.doc 43,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wniosek o wydanie k...rkingowej.pdf 99,28 KB (pdf) szczegóły pobierz